Colonna aastalõpugalal koguti tänavu heategevuseks pisut enam kui 104 000 eurot. Annetatud summat kasutatakse Ida-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskusele uue embrüoskoobi soetamiseks ja Colonna Heategevusfondi muude projektide toetamiseks.

Noblessneri valukojas toimunud galaõhtu heategevuslik eesmärk oli koguda raha Colonna Heategevusfondi ja Ida-Tallinna Keskhaigla koostöös toimuva kampaania „Aita lapsed ellu“ toetamiseks. Detsembri lõpuni kestva kampaania käigus kogutakse raha Viljatusravikeskusele kaasaegse ja Eestis esimese aegvõtte tehnoloogial põhineva embrüoskoobi (Time-Lapse Incubator) soetamiseks, et siinse viljatusravi efektiivsust märkimisväärselt tõsta. Uus embrüoskoop on plaanis osta 2020. aasta alguses.

Galaõhtu suurimate eraisikutest annetajate seas olid Colonna asutaja ja tegevjuht Roberto de Silvestri ning ettevõtte kaasasutaja Andrea Agostinone. 

Roberto de Silvestri sõnul ületas galaõhtul heategevuseks kogutud annetuste summa kõiki ootusi.

“Kui alates 2013. aastast oleme kogunud raha enneaegselt või vastsündinud laste abistamiseks, siis tänavu otsustasime tähelepanu pöörata nende perede toetamisele, kellel lapse saamine on raskendatud. Oleme südamest tänulikud meie headele sõpradele ja partneritele nii Eestist kui mujalt, kes Colonna heategevuslikku missiooni ja algatatud kampaaniaid üha enam soovivad toetada.”

Ida-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskuse juhataja doktor Tiina Loogi sõnul saab soetatavembrüoskoop olema Eestis esimene omataoline, aidates siinset viljatusravi tulemuslikkust tõsta.

„Erinevate uuringute põhjal puutub viljatuse probleemiga kokku iga viies või kuues perekond, kelle jaoks kehaväline viljastamine võib olla ainuke viis lapse saamiseks. Uue embrüoskoobi abil on võimalik rasestumise õnnestumise määra kehavälisel viljastamisel tõsta tänaselt 35%-lt isegi 50%-ni. See tähendab, et iga teine embrüo siirdamine võib viia soovitud raseduseni. Hindame kõrgelt Colonna Heategevusfondi tegevust olulise eesmärgi nimel, et meil sünniks rohkem terveid ja väga oodatud lapsi.“

Heategevuskampaania „Aita lapsed ellu“ kestab detsembri lõpuni. Embrüoskoobi soetamisest üle jääv summa suunatakse Colonna Heategevusfondi järgmiste heategevuslike projektide toetuseks.

Täpsemat infot kampaania kohta leiab Colonnacharity.ee kodulehelt.

Galerii (fotograafid Egert Kamenik ja Rasmus Kooskora)