Colonna ja Peaasi.ee on käivitanud ühise heategevusprojekti, mille eesmärk on rahastada laste vaimse tervise koolitusi. Soov on aidata noori ja nende vanemaid nii, et neil on oskus vaimse tervise probleeme märgata ning esmast tuge anda.

Vaimse tervise olulisus

Statistika näitab, et 33% teismelistest tunnevad end vaimselt kehvasti. Umbes kolmandik neist on nukrad ja masenduses. Iga kümnes noor tunneb, et tal pole kellegagi oma muresid jagada. Selle taustal muretseb 82% teismeliste vanematest oma laste vaimse tervise pärast ja 44% ei tea, kas peaksid sekkuma.

Anna-Kaisa Oidermaa Peaasi.ee-st, kes on kliiniline psühholoog, toonitab, et paljud noored ja nende vanemad ei tea kuidas käituda, kui laps nende poole oma vaimse tervise murega pöördub. Vanemad ei pruugi tajuda vaimse tervise hädasignaale. Esmase vaimse tervise abi osutamise oskus aitab vältida tõsisemate vaimse tervise probleemide teket.

Colonna Heategevusfond ja Peaasi.ee alustasid teadlikkuse tõstmise ja annetuste kogumise kampaania, et vaimse tervise esmaabi koolitused esmakordselt laste ja nende vanemateni viia.

Colonna juhi Roberto de Silvestri sõnul on annetuste toel plaanis välja töötada koolitusprogramm, mis suurendab nende arvu, kes märkavad laste vaimse tervise probleeme ja oskavad pakkuda esmast abi. Roberto de Silvestri rõhutab “On väga oluline, et lapsed tunneksid, et oma muredest on turvaline rääkida ja lapsevanemad oskaksid kuulata ja tegutseda.”

Colonna heategevusgalal koguti 125 000 eurot

Colonna Heategevusfond, mis loodi 2018. aastal, on varasemalt toetanud laste tervise-, haridus- ja spordivaldkondi, ning seekord võeti südameasjaks laste vaimne tervis. Teisel detsembril toimunud Colonna heategevusgala sai just selleks kokku kutsutud, koguda annetusi laste vaimse tervise esmaabikoolituste läbiviimiseks.

Colonna ja gala korraldusmeeskond tänavad kõiki, kes sellel maagiliselt õhtul osalesid ning aitasid õla heategevuskampaaniale alla panna. Gala õhtul kogusime 125 000 eurot laste vaimse tervise parendamiseks!

Vaata meleoluka gala kokkuvõtet videost ja galeriist.

Kampaania kestab 2024 veebruarini

Lisaks heategevusgalale toimub jõuludest kuni veebruarini 2024 ka üleriigiline kampaania, kus kutsume kõiki annetama, et saaksime koos veel rohkem head teha ja lapsi üle Eesti aidata.

Kogume annetusi, et õpetada noori ja lapsevanemaid märkama laste vaimse tervise muresid ning pakkuma esmast tuge. Ligi 10h kestvad koolitused on suunatud 11-14-aastastele lastele (5.-7. klass) ja nende vanematele. Koolitused algavad 2024. aasta kevadel.

Anna sinagi oma panus –

  • Helistades 9000310 toetad 10€
  • Helistades 9000325 toetad 25€

Rohkem infot: colonnacharity.ee

AITA LASTEL ELADA!