Saaremaal 15. -17- juunil toimunud Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu suvefoorumil võttis sõna ka Colonna Varahalduse finantsjuht Ülo Kallas.

MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit (EKKL), endise nimega Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit (EKHHL), on asutatud 1995 aastal Tallinnas. Liit on asutatud kinnisvara korrashoiu ettevõtjate poolt eesmärgiga üleriigiliselt korraldada kinnisvara korrashoiuga tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ning esindada oma liikmete ühiseid huve. 

Kaks päeva kestnud seminaril arutleti nii Kinnisvara Korrashoiu Liidu administratiivseid tegevusi kui ka erinevaid valdkonda puudutavaid kuumi teemasid.

Muuhulgas olid kavas järgnevad ettekanded: Saaremaa kinnisvara turu hetkeseis ja tulevik, äripindade turuanalüüs, ehitamine pole hooldamine, päikeseenergia erinevad salvestus võimalused, kindlustusest ja kahjukäsitlusest.

Seminaril võttis sõna ka Colonna finantsjuht ja Stelli nõukogu esimees Ülo Kallas teemal „Ohud ja võimalused kinnisvara haldusettevõtte ostmisel/müümisel“.

Oma ettekandes andis ta ülevaate Eesti kinnisvara korrashoiu sektori suurusest ja hetkeolukorrast, ning tõi välja erinevaid aspekte ja ohte, mis on kinnisvara haldusettevõtte ostuga seotud. Näiteks millega arvestada pangalaenu võttes, mis on just kinnisvara haldussektori eripärad ja kuidas kujuneb ostuprotsess.

Samuti peatus ta teemal, et kinnisvara haldusettevõtte ostmisel/müümisel tuleb arvestada ka asjaoluga, et parim ettevõte võib osutuda hoopis halvaks investeeringuks. 1800€ aastakäibega kahjumliku ettevõtte väärtus võib olla 30 000 000 (Eesti ettevõte näide juunist 2023). Samas 1 000 000 käibega kasumliku ettevõtte väärtus võib olla 300 000. Seda seetõttu, et kõige väärtuslikum on just ettevõtte kiire kasv ja pikad püsilepingud, mis tagavad kindla rahavoo.