Andmekaitsereeglid

COLONNA GRUPI ANDMEKAITSEREEGLID

Kehtivad alates 25.05.2018

 

 1. Meist

Colonna grupp („Colonna“ või „Meie“) vahendab peamiselt professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Eesti kinnisvaraprojektidesse, korraldab ostetud objektide majandustegevust, üüritegevust, müüki ja edasist haldamist.

Colonna gruppi kuuluvad Colonna Kinnisvara OÜ, Colonna Varahaldus OÜ ja Colonna Capital OÜ.

Meie asukoha aadress on Tartu mnt 14, 10117 Tallinn, e-post: colonna@colonna.ee

 

 1. Meie poolt töödeldavad isikuandmed

Me töötleme peamiselt oma klientide isikuandmeid ja nende isikute isikuandmeid, kes on pöördunud Meie poole sooviga saada Meie kliendiks. Isikuandmed saame otse teilt („Teie“) kui tellite Meilt teenust, võtate Meiega ühendust muus küsimuses, külastate Meie veebilehte või kui soovime pöörduda Teie poole lepingu sõlmimise eesmärgil. Kogume ka isikuandmeid iseseisvalt, et täita oma juriidilisi kohustusi.

Colonna gruppi kuuluvad järgnevad äriühingud, kes töötlevad järgnevaid isikuandmeid alltoodud teenuste osutamiseks ja alltoodud rollis:

 

TöötlejaTeenusRollKelle isikuandmeid töödeldakse
Colonna Kinnisvara OÜKinnisvara üürimine ja müümineVastutav töötlejaKinnisvara ostjad (s.h esindajad) ja kinnisvara üürnikud, ning nende perekonnaliikmed ja esindajad.
Colonna Varahaldus OÜKinnisvara haldusteenusVolitatud töötlejaKinnisvara ostjad (s.h esindajad), kinnisvara üürnikud (s.h esindajad), koostööpartnerid (s.h esindajad).

 

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • Isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht,
 • Kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • Ostjate dokumendi andmeid, s.o andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia, dokumendi number, väljaandja ja kehtivus);
 • Ostjate ettevõtlusega seotud andmeid, näiteks osaluse kohta äriühingutes ja muud liiki juriidilistes isikutes, andmed juhtide ja muude isikute kohta, kellel on otsustav hääl, või teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kohta, samuti nende tegeliku kasusaajate andmed ning teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kontaktandmed;

Enamasti töötleme Me isikuandmeid vastutava töötlejana, st Meie määrame töötlemise eesmärgi, vahendid ja tingimused. Kui töötleme isikuandmeid volitatud töötlejana siis teeme seda vastavalt vastutava töötleja kirjalikele juhistele.

 

 1. Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega

Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega ning Meie tagame, et Meie poolt töödeldavate isikuandmete puhul on Teie õigused tgatud.

Teil on õigus on isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või kustutamist, piirata oma isikuandmete kasutamist, esitada vastuväiteid isikuandmete kasutamise osas. Näiteks kui Te esitate vastuväite Teie isikuandmete kasutamisel Teile reklaami või teadete saatmisel siis reageerime koheselt.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist kui see on tehniliselt teostatav ja õigus teada kui Me teostame Teie suhtes automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke Meile sellekohane e-kiri aadressile colonna@colonna.ee. Me vastame tavaliselt ühe kuu jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt Teie isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee).

Detailsemat infot oma õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Me töötleme isikuandmeid eesmärgipäraselt ja igal isikuandmete töötlemisel on olemas õiguslik alus.

Töötleme Teiega isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Teiega lepingueelseteks läbirääkimisteks, Teiega lepingu sõlmimiseks ja Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • Meie õigusaktidest tulenevate õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks;
 • Teie päringute ja taotluste menetlemiseks;
 • Teile teadete edastamiseks;
 • Meie uudiskirja edastamiseks ja Meie teenuste tutvustamiseks.

Peamiselt on isikuandmete töötlemise aluseks Teiega sõlmitud teenuslepingu täitmine (Andmekaitsereeglite punkt 4(1) ja 4(3)), lisaks töötleme isikuandmeid ka juriidilise kohustuse täitmiseks (Andmekaitsereeglite punkt 4(2)) ja õigustatud huvi alusel (Andmekaitsereeglite punkt 4(4) ja 4(5)).

 

 1. Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel

Igal isikul on õigus oma isikuandmete kaitsele ja seetõttu suhtume Teie isikuandmetesse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmeid oleksid kaitstud.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid seaduslikult ja eesmärgipäraselt, ning kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid (minimaalsuse põhimõte).

Rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid), isikuandmete ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Edastame Teie isikuandmeid ainult nendel volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlminud kirjaliku andmetöötluslepingu. Nõuame ja eeldame oma volitatud töötlejatelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.

Säilitame Teie isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites määratud eesmärkide saavutamiseks. Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Isikuandmete töötlemispiirkond

Töötleme Isikuandmeid reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus andmekaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 

 1. Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehekülje külastaja arvuti kõvakettale. „Küpsised“ aitavad Meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nt IP-aadress, veebilehitseja andmed, Meie veebilehe külastamise sessiooni andmed, demograafiline teave (keele eelistus ja asukoht). Neid andmeid kasutame Teile kohandatud sisu kuvamiseks ja statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks.

Kui Te ei soovi, et Teie isikuandmeid veebilehel töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

 

 1. Kontakt

Kui Teil on küsimusi või teateid isikuandmete töötlemise kohta Meie juures siis palun saatke meile e-kiri aadressil colonna@colonna.ee .